Predstavitelia VRM ocenení Ďakovnými medailami SNA

Trenčín, December 16, 2015 – Dňa 21. novembra 2015 bola predsedovi predstavenstva VRM Júliusovi Berithovi, členom predstavenstva Vladimírovi Šimanskému, Jozefovi Beňačkovi a predsedovi dozornej rady Pavlovi Grmanovi na základe návrhu občianskeho združenia Klub navigačného lietania Air Sympatia - koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally so sídlom na letisku v Trenčíne a z rozhodnutia prezídia športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, udelená Ďakovná medaila Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika ako poďakovanie za aktívnu podporu slovenského vrcholového leteckého športu.

Predmetné medaile boli slávnostne odovzdané oceneným osobne predsedom Klubu navigačného lietania Air Sympatia JUDr. Štefanom Vittekom dňa 16. decembra 2015 v priestoroch spoločnosti VRM.

SYNERCO Consortium

VRM and ASE are members of SYNERCO consortium 

SOCIAL NETWORK

FacebookTwitterYouTube

Follow us

EU FUNDS

ProjectProject

Superbrands

Superbrands

Contact address

Virtual Reality Media a.s.
Rybárska 1
91101 Trenčín
Slovak Republic
Contact form

info@vrm.sk